Feil i 2013-utgaven

Vi prøver å lage feilfrie bøker, men noe kan snike seg inn.
Nedenfor finner du en oversikt over de feilene som vi er kjent med.

5. opplag, bokmål

4.181 a) x=10 eller x=-10

4. opplag, bokmål

Teoridel

6.11: Nummerering i fasit er feil. a) skal være b) og b) skal være c)

6.41 a) 1            b) y = 4x – 2

Oppgavedel

4.181 a) x=10 eller x=-10

6.315 d) Overskuddet er 20 000 kr. 

______________________________________________________ 

3. opplag, bokmål

Teoridel

6.11: Nummerering i fasit er feil. a) skal være b) og b) skal være c)

6.41 a) 1            b) y = 4x – 2

Oppgavedel
2.212
21 g: skrue 15 g og mutter 6 g

4.181 a) x=10 eller x=-10

5.303 a) R(t) = 0,217t + 56,0

6.150 f) Oppgaven skal være: f(x) = 2x3 + 4
6.315 d) Overskuddet er 20 000 kr.

______________________________________________________ 

2. opplag, bokmål

Teoridel
4.43
Fasitsvaret utgår. Svaret er det som står som svar på oppgave 4.44.
4.44 Fasitsvarene skal være
        a) 32 755      b) B(t) = 35430 · 0,987t 
        c)  Etter 12,7 år, dvs. i 2019

6.11: Nummerering i fasit er feil. a) skal være b) og b) skal være c)

6.41 a) 1            b) y = 4x – 2

7.55 d) 0,542

Oppgavedel
1.214
Påstand 2 er riktig.
1.133 b) Oppgaven skal være

       1-x2-1312-3x=121-x2+712

  

2.212 21 g: skrue 15 g og mutter 6 g
2.311 c)
De kan reduserer kapasiteten med 151 min.

4.170 c) Oppgaven skal være: 1,03x = 2

4.181 a) x=10 eller x=-10

4.308 b) 8000 · 1,026 ≈ 7100 personer

5.209 b) x=-12
           c) y = 2, x = –1

5.303 a) R(t) = 0,217t + 56,0

6.150 f) Oppgaven skal være: f(x) = 2x3 + 4
6.304 Funksjonsuttrykket skal være: f(x) = –8/x.
         
Fasitsvarene blir da: a) n = –1.   b) f '(x) = –8/x2.   c) y = –(1/2)x + 4
6.311 a)3)
Bunnpunkt (12,7, —78,9)
6.315 d) Overskuddet er 20 000 kr.

___________________________________________________________

1. opplag

Teoridel
4.43
Fasitsvaret utgår. Svaret er det som står som svar på oppgave 4.44.
4.44 Fasitsvarene skal være
        a) 32 755      b) B(t) = 35430 · 0,987t 
        c)  Etter 12,7 år, dvs. i 2019

6.11: Nummerering i fasit er feil. a) skal være b) og b) skal være c)

6.41 a) 1            b) y = 4x – 2

7.55 d) 0,542

Oppgavedel
1.214
Påstand 2 er riktig.
1.133 b) Oppgaven skal være

          1-x2-1312-3x=121-x2+712

  

2.212 21 g: skrue 15 g og mutter 6 g
2.311 c) De kan reduserer kapasiteten med 151 min.

4.170 c) Oppgaven skal være: 1,03x = 2

4.181 a) x=10 eller x=-10

4.308 b) 8000 · 1,026 ≈ 7100 personer

5.209 b)converted/a1714c719c51719c13f97bf622539c604.png x=-12
           c) y = 2, x = –1

5.303 a) R(t) = 0,217t + 56,0


6.150 f) Oppgaven skal være: f(x) = 2x3 + 4
6.304 Funksjonsuttrykket skal være: f(x) = –8/x.
Fasitsvarene blir da: a) n = –1.    b)f '(x) = –8/x2.   c) y = –(1/2)x + 4
6.311 a)3)
Bunnpunkt (12,7, —78,9)
 6.315 d) Overskuddet er 20 000 kr.   

___________________________________________________________

Vi er takknemlige for meldinger om feil. Vi retter dem ved opptrykk av bøkene.