1 Algebra (2007)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

kapittel 1 * regne med potenser, formler, parentesuttrykk og rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver

* omforme en praktisk problemstilling til en likning, en ulikhet eller et likningssystem, løse det og vurdere løsningens gyldighet

* løse likninger, ulikheter og likningssystemer av første og andre grad, både ved regning og med digitale hjelpemidler

* bruke begrepene implikasjon og ekvivalens i matematisk argumentasjon

Mer relevant innhold

På sidene til den nye utgaven av Sinus S1 finner du innhold som er relevant selvom du bruker gammel bok.

Du finner blant annet:

  • GeoGebra-stoff
  • Oppdaterte kontrolloppgaver