2 Likningssett og ulikheter (2007)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

kapittel 2 * omforme en praktisk problemstilling til en likning, en ulikhet eller et likningssystem, løse det og vurdere løsningens gyldighet

* løse likninger, ulikheter og likningssystemer av først og andre grad, både ved regning og med digitale hjelpemidler

Mer relevant innhold

På sidene til den nye utgaven av Sinus S1 finner du innhold som er relevant selvom du bruker gammel bok.

Du finner blant annet:

  • GeoGebra-stoff
  • Oppdaterte kontrolloppgaver