3 Lineær optimering (2007)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

kapittel 3 * modellere praktiske optimeringsproblemer i økonomi ved hjelp av lineære likninger og ulikheter

* gjøre rede for den geometriske tolkningen av det lineære optimeringsproblemet i to variabler

* løse lineære optimeringsproblemer grafisk, ved regning og med digitale hjelpemidler

Mer relevant innhold

På sidene til den nye utgaven av Sinus S1 finner du innhold som er relevant selvom du bruker gammel bok.

Du finner blant annet:

  • GeoGebra-stoff
  • Oppdaterte kontrolloppgaver

Eksempel

  • Eksempel s 67-69 (ggb)
  • Eksempel s 72-73 (ggb)
  • Eksempel s 79-81 (ggb)
  • Eksempel s 83-87 (ggb)