4 Potenser og logaritmer (2007)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

kapittel 4 * regne med potenser, formler, parentesuutrykk og rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver

* regne med logaritmer og bruke dem til å forenkle uttrykk og løse eksponentiallikninger og logaritmelikninger

Mer relevant innhold

På sidene til den nye utgaven av Sinus S1 finner du innhold som er relevant selvom du bruker gammel bok.

Du finner blant annet:

  • GeoGebra-stoff
  • Oppdaterte kontrolloppgaver