5 Funksjoner (2007)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

kapittel 5 * tegne grafen til polynomfunksjoner, eksponentialfunksjoner, potensfunksjoner og rasjonale funksjoner med lineær teller og nevner, både med og uten digitale hjelpemidler

* lage og tolke funksjoner som modeller og beskrive praktiske problemstillinger i økonomi og samfunnsfag, analysere empiriske finksjoner og bruke regresjon til å finne en tilnærmet polynomfunksjon, potensfunksjon eller eksponentialfunksjon

* beregne nullpunkter og skjæringspunkter mellom grafer både med og uten digitale hjelpemidler

Mer relevant innhold

På sidene til den nye utgaven av Sinus S1 finner du innhold som er relevant selvom du bruker gammel bok.

Du finner blant annet:

  • GeoGebra-stoff
  • Oppdaterte kontrolloppgaver