6 Vekstfart og derivasjon (2007)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

kapittel 6 * finne gjennomsnittlig veksthastighet for en funksjon ved regning og finne tilnærmingsverdier for momentan vekst i praktiske anvendelser

* gjøre rede for definisjonen av den deriverte, regne ut den deriverte til polynomfunksjoner og bruke den til å drøfte polynomfunksjoner

Mer relevant innhold

På sidene til den nye utgaven av Sinus S1 finner du innhold som er relevant selvom du bruker gammel bok.

Du finner blant annet:

  • GeoGebra-stoff
  • Oppdaterte kontrolloppgaver