7 Sannsynlighet (2007)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

kapittel 7 * regne med binomialkoeffisienter og bygge opp Pascals talltrekant

* gjøre rede for ordnede utvalg med og uten tilbakelegging og uordnede utvalg uten tilbakelegging, og gjøre enkle sannsynlighets beregninger knyttet til slike utvalg

* lage binomiske og hyper geometriske sannsynlighetsmodeller ut fra praktiske situasjoner, og regne med sannsynligheter for slike modeller

Mer relevant innhold

På sidene til den nye utgaven av Sinus S1 finner du innhold som er relevant selvom du bruker gammel bok.

Du finner blant annet:

  • GeoGebra-stoff
  • Oppdaterte kontrolloppgaver