Eldre versjon Sinus S1 (2007)

Her finner du innhold som er aktuelt dersom du bruker den eldre utgaven av læreboka (2007).

Sinus-GrunnbokS1-BM Sinus S1 (2007) består av

* lærebok med teoridel og oppgavedel
* dette nettstedet

Nettstedet følger teoridelen i læreboka. Løsninger, kontrolloppgaver og annet innhold er lagt til det kapittelet der det hører til.

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch