4 Potenser og logaritmer (2013)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Kapittel 4

  • regne med potenser, formler, parentesuttrykk og rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver
  • regne med logaritmer og bruke dem til å forenkle uttrykk og løse eksponentiallikninger og logaritmelikninger