5 Matematiske modeller (2013)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Kapittel 5

  • tegne grafen til polynomfunksjoner, eksponentialfunksjoner, potensfunksjoner og rasjonale funksjoner med lineær teller og nevner, både med og uten digitale hjelpemidler
  • lage og tolke funksjoner som modellerer og beskriver praktiske problemstillinger i økonomi og samfunnsfag, analysere empiriske funksjoner og bruke regresjon til å finne en tilnærmet polynomfunksjon, potensfunksjon eller eksponentialfunksjon
  • beregne nullpunkter og skjæringspunkter mellom grafer, både med og uten digitale hjelpemidler