7 Sannsynlighetsregning (2013)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Kapittel 7

  • regne med binomialkoeffisienter og bygge opp Pascals talltrekant
  • gjøre rede for ordnede utvalg med og uten tilbakelegging og uordnede utvalg uten tilbakelegging, og gjøre enkle sannsynlighetsberegninger knyttet til slike utvalg
  • lage binomiske og hypergeometriske sannsynlighetsmodeller ut fra praktiske situasjoner, og regne med sannsynligheter for slike modeller

Eksamen

Eksamensoppgaver finner du på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. Kontakt læreren din ang. passord.