Sinus S1 (2013)

Gratis Sinus S1 (2013) nettsted for programfaget matematikk S1

Sinus S1 (2013) Sinus S1 består av:

  • lærebok med teoridel og oppgavedel
  • og dette nettstedet

Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel finner du blant annet:

  • kontrolloppgaver med løsningsforslag
  • ulike interaktive oppgaver
  • løsningsforslag til oppgavene i teoridelen av læreboka
  • sammendrag fra teoridelen i læreboka

De fullstendige løsningene på oppgavene i teoridelen er lagd av Helge Ekholt, Øvrebyen videregående skole. 

Sinus er tilpasset en todelt eksamen.

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl, Sigbjørn Hals

GeoGebra